Odd the Octopus - free crochet pattern

Norsk veiledning i grått/kursiv

I made Odd the Octopus using a 4.0 mm crochet hook and Pickles Thin Organic Cotton (50 g / 90 m). The eyes were made using fingering weight white and black cotton yarn and a 2.0 mm crochet hook.
You can choose to make Odd in any weight yarn, just adjust your hook. This will obviously affect the size of your finished octopus.

Jeg  brukte Pickles Thin Organic Cotton (50 g / 90 m) og heklekrok størrelse 4.0mm for å lage Blekkspruten Odd. For øyne brukte jeg heklekrok 2.0mm og Gjestdal Baby Bomull
Du kan uproblematisk bruke annet garn, men pass på å tilpasse størrelse på heklekrok til garnet du bruker, og hvis noe – velg en mindre størrelse på heklekrok enn det som er anbefalt for garnet du bruker.

Equipements:

– Desired yarn and a crochet hook that fit your yarn (using a hook that is just below the recommended size for the yarn you’re using usually makes a good result)
– Small amount of – preferable – light weight/fingering black and white yarn
– Something for filling – I used poleyester filling
– Needle for assembling

Utstyr:

– Valgfritt garn og passende heklekrok (se over)
– Små mengder hvit og svart tynnere garn
– Polyesterfyll ea fyll
– Nål til å feste tråder og feste deler.

Notes:
Inc = increase, I recommend invisible increase
Dec = decrease, I recommend invisible decrease
You work continiously in a spiral

Øk = Hekle 2i1 eller “invisible increase”
Red=Hekle 2 sammen, eller “invisible decrease”
Du hekler uavbrutt (som i en spiral)

Pattern:

Head:
Make a magic ring (link to youtube video if you’re not familiar with the technique)
R1: 6sc in the ring (6)
R2: inc x 6 (12)
R3: (sc, inc) x 6 (18)
R4: (sc, inc, sc) x 6 (24)
R5: (inc, 3sc) x 6 (30)
R6: (4sc, inc) x 6 (36)
R7: (sc, inc, 4sc) x 6 (42)
R8: (6sc, inc) x 6 (48)
R9: 48 sc around (48)
R10: (inc, 7sc) x 6 (54)
R11-18 (8 rounds): 54 sc around
R19: (dec, 7sc) x 6 (48)
R20: (dec, 6sc) x 6 (42)
R21: (dec, 5sc) x 6 (36)
R22: (dec, 4sc) x 6 (30)
R23: (dec, 3sc) x 6 (24)
R24: (dec, 2sc) x 6 (18)
If you didn’t already start adding some filling now
R25: (dec, sc) x 6 (12)
R26: dec x 6 (6)
Weave in ends (I think this method makes the best result)
Hode:
Lag en magisk ring (link to youtube-video som demonstrerer teknikken)
R1: 6fm i ringen (6)
R2: øk x 6 (12)
R3: (fm, øk) x 6 (18)
R4: (fm, øk, fm) x 6 (24)
R5: (øk, 3fm) x 6 (30)
R6: (4fm, øk) x 6 (36)
R7: (fm, øk, 4fm) x 6 (42)
R8: (6fm, øk) x 6 (48)
R9: 48 fm rundt (48)
R10: (øk, 7fm) x 6 (54)
R11-18 (8 runder): 54 fm rundt
R19: (red, 7fm) x 6 (48)
R20: (red, 6fm) x 6 (42)
R21: (red, 5fm) x 6 (36)
R22: (red, 4fm) x 6 (30)
R23: (red, 3fm) x 6 (24)
R24: (red, 2fm) x 6 (18)
Begynn å fyll hodet
R25: (red, fm) x 6 (12)
R26: red x 6 (6)
Fest tråder. (Personlig synes jeg denne metoden gir best redultat)

Crochet free octopus pattern

Legs (make 8):
Make a magic ring
R1: 6sc in the ring (6)
R2: inc x 6 (12)
R3: (3sc, inc) x 3 (15)
R4-8 (5 rounds): 15 sc around (15)
R9: (3sc, dec) x 3 (12)
R10-14 (5 rounds): 12 sc (12)
R15: (2sc, dec) x 3 (9)
R16-22 (7 rounds): 9sc (9)
Fill – I used medium amount of filling for each leg (not firmly, not loose).
Crochet or sew together end. (picture below) Leave tail for attaching later
Ben (lag 8):
Lag en magisk ring
R1: 6fm i ringen(6)
R2: øk x 6 (12)
R3: (3fm, øk) x 3 (15)
R4-8 (5 runder): 15 fm rundt (15)
R9: (3fm, red) x 3 (12)
R10-14 (5 runder): 12 fm (12)
R15: (2fm, red) x 3 (9)
R16-22 (7 runder): 9fm (9)
Fyll beina passelig. Hekle eller sy sammen i enden. (de bildet under). La det være en hale for å sy fast beinet til hodet senere.

Crochet free octopus pattern

Eyes:
End each round with a sl st to the last st of previous rnd. Start each with a ch (doesn’t count)
Start with black: R1: 6sc in a magic ring
Switch to white: R2: incx3, 2hdc in next 3 sts (12)
R3: (sc, inc)x3, inc, hdc, 2hdc in next 3sts, hdc (20)
R4: (2sc, inc) x 6, sc, inc (27)
  Øyne:
Mrkn: Avslutt hver runde  med en kjm til siste maske fra forrige runde, start runde med ch1 (teller ikke).
Start med svart garn: R1: 6fm i magisk ring
Bytt til hvitt garn: R2: økx3, 2hst(2i1) in neste 3m (12)
R3: (fm, øk)x3, øk, hst, 2hst in neste 3m, hst (20)
R4: (2fm, øk) x 6, fm, øk (27)

Assembling:
Eyes; attach to head at R12-17, I kept approx 5 sts between each eye
Øyne; festes på hode (R12-17) ca 5 m mellom øynene

Crochet free octopus pattern

1: White thread: Leave this one for attaching to head. 2. Weave in and cut 3. Black threads; I just made a few secure knots and cut the thread

1. Hvit tråd ved enden; La denne være for å feste til hodet. 2. Fest og kutt tråden 3. Svarte tråder; knyt sammen (flere ganger) og kutt tråder

 

 

Crochet free octopus pattern
Use the white thread to “secure” the eye to the head with a few loose stitches.
Bruk den hvite endetråden til å feste øye til hodet med noen relativt løse sting.

After this use the same black thread and make 10-12 stitches (as seen on the full picture of Odd). I like that they are pretty randomly placed/randomly sized – approx 2 st between each.

Etterpå bruker du den svarte tråden og fester øyet (som sett på fullbilde av Odd) med 10-12 sting. Jeg synes en del av sjarmen er at de er litt tilfeldig plasserte (ca 2m mellom hver) og litt ulik av størrelse.

Crochet free octopus pattern

Attach legs to head; Approx 4-5 rnds from last round. Before you start attaching try to see if you get each leg to fit, there shouldn’t be much space between each leg. Above is just a picture demonstrarting how I planned my leg attachment. Before I started attaching I removed all legs but one, but you could leave a little pin for help. Attach one leg at time.

Fest ben til hode; Fra siste runde (ca midten på bildet over) teller du 4(-5) runder ut. Prøv å se at du får plass til alle 8 bein før du syr de på plass. Bildet over er bare en demoonstrasjon av min planlegging. Før du begynner å sy på beina er det lettere å fjerne alle, men du kan la det stå igjen en nål som hjelp underveis. Sy på et og et ben.

Crochet free octopus pattern
After attaching the 2nd leg, I like to go back and secure the neighboor leg with a few st.

Når jeg har festet et ben går jeg tilbake til nabobene og syr noen sting  (for å sørge for at beina er ekstra godt festet)

Crochet free octopus pattern
Make sure to secure the end st (marked with arrow above). I noticed myself it was easy to forget – just a tip!

Pass på at du ikke glemmer å feste/sy inn kanten på beine (merket med pil). Registrerte selv at den kunne være lett å overse – bare et tips!

 

 

 

 

Crochet free octopus pattern
Don’t cut thread before you’re all done, go over your octopus and check that each leg is completely attached. If you notice a gap you can go back securing with one of the threads. When you’re sure everything is ok cut the threads and you’re done!
La alle trådendene stå til du har sjekket at alle bein er godt festet – i tilfelle bruk en trådende til å feste litt mer. Til slutt kutter du trådene (når du er sikker på at alt er godt festet) – og du er ferdig!

 

Crochet free octopus

Accessories (opinional):
Coming

Share the love: This is a free pattern and you’re free to do whatever you want to with your finished Odd, keep him, gift him or sell him. If you want to share the pattern please provide a link back to this site (alternatively my ravelry design profile or my instagram account: @inarho). Please don’t sell or distribute the pattern in any other way.
I am a quite active instagram user and I would love to see your finished Odd – if you’re on instagram please use hashtag #oddoctopus (and/or @inarho) and you will make me happy!

Noen ord til slutt: Du er fri til å gjøre hva du vil med din heklede bamse; behold den, gi den bort, selg den. Men jeg ber om at du ikke på noen måte videredistribuerer denne oppskriften, men link tilbake hit (eller min ravelry designprofil eller instagram). Jeg er ganske aktiv på Instagram, så hvis du deler et bilde av din hekla blekksprut der hadde jeg blitt kjempeglad om du brukte tag #oddoctopus og @inarho så jeg kan få se)

crochet free amigurumi octopus

Readers comments

 1. Bonjour Ina,

  Merci beaucoup pour ce joli patron.
  Je l’adore.
  Tu es formidable.
  A bientôt sur instagram !
  Marlène (@madame_coeur_joli )

 2. Hi
  I really love your octopus! It is so cute!
  Do you mind if I use your picture on my blog to recommed your pattern to my readers? I will off course refer to you and link to your page 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.