Hekle hundepute
Hekle hundepute

Scroll down for ENGLISH instructions

Det blir ekstra hyggelig på barnerommet (eller – hvis du er barnslig som meg – i sofaen) med en pute formet som et hundeansikt.

Denne puten passer en 30cm dia innleggspute. Jeg har heklet den “lukket” – som jo kan være litt upraktisk mtp vask. Men er du litt erfaring med hekling er det enkelt å tilpasse og lage en glidelås-åpning (kortversjon; når du er ferdig å øke hekler du så mange luftmasker som du ønsker glidelåsåpning skal være og hopper over tilsvarende antall fm, neste runde hekler du fm i lm far forrige runde)

Jeg heklet puten uavbrutt – i en spiral

Utstyr: DROPS Lima hvit (du trenger 150-200 gram) og svart (<50gram)
Heklekrok 4.0-4.5 mm (jeg brukte heklekrok 4.5mm, men anbefaler 4.0)
Innerpute 30cm dia (eller fyllvatt)
Nål
Evt rosa garn til rødmende kinn

SELVE PUTA:
Lag en magisk ring eller hekle 4lm og sett sammen til en ring med en kjm
R1: 6fm i ringen
R2-30: hekle fm og øk med 6 hver runde til du har 186m i runden
R31-33: hekle 3 runder fm (186) – ønsker du lage hull til gnidelås/knappeåpning les enkel forklaring ovenfor
R34-62: nå skal du redusere, du reduserer med 6 fm hver runde til du igjen har 6fm. Hvis du hekler puten lukket – Husk å putte i innerputen før det blir for trangt! Og hekl videre med innerputen i.

Hekle hundepute

Hekle hundepute

ØRER:
Lag en magisk ring eller lm-løkke (som over)
R1: 6 i MR
R2: øk x6 (12)
R3: (fm, øk)x6 (18)
R4: (2fm, øk)x6 (24)
R5: (3fm, øk)x6 (30)
R6: (4fm, øk)x6 (36)
R7: (5fm, øk)x6 (42)
R8: (6fm, øk)x6 (48)
R9: (7fm, øk)x6 (54)
R10-12: 3 runder med 54fm
R14: (7fm, red) x6 (48)
R15-16: 2 runder med 48fm
R17: (6fm, red) x 6 (42)
R18-19: 2 runder med 42m
R20: (5fm, red)x6 (36)
R21-23: 3 runder med 36fm
R24: (4fm, red) x6 (30)
R25-30: 6 runder med 30fm
klem enden  og hekle sammen
Sy til hver side av hodet/puta

ØYNE (lag 2):
R1: 6 i MR (magisk ring – eller lag en ring som beskrevet ovenfor)
R2: øk x6 (12) fest m kjm
Sy øyne på. Jeg laget “refleksjon” med hvitt garn.

SNUTE (hekles frem og tilbake)
Start med å hekle 2lm
Hekl 3fm i 2.lm
Hekl 1lm til å snu (teller ikke som m) øk, 1fm, øk (5)
1 lm til å snu, 5fm,
1lm til å snu, øk, 3fm, øk
Fest tråd og sy midt på puta

Hekle hundepute

Valgfritt – RØDMENDE KINN (lag 2) – her brukte jeg heklekrok str 3.0mm
Lag en magisk ring (evt ring som beskrevet ovenfor)
Lag 2lm, hekle 11 staver i ringen. Fest med kjm.

ENGLISH
Make a cute dog cushion for your child’s bedroom or – if you are childish like my – your living room sofa. The cushion fits a 30 cm dia pillow.

(kortversjon; når du er ferdig å øke hekler du så mange luftmasker som du ønsker glidelåsåpning skal være og hopper over tilsvarende antall fm, neste runde hekler du fm i lm far forrige runde)

Crochet continiously – don’t end/start new rounds.

Equipements: DROPS Lima color white (150-200 gram) and black (<50gram)
Hook 4.0-4.5 mm (making this I used a 4.5mm hook, but do recommend a 4.0)
Pillow 30cm dia (alternatively something to stuff it)
Needle
Some pink yarn for blushing cheeks

CUSHION:
Make a magic ring or crochet 4ch and put together to form a ring with a sl st
R1: 6sc in the ring
R2-30: crochet sc and increase with 6 sc every round until you reach 186sts
R31-33: crochet 3 rnds sc (186)
R34-62: now it’s time to decrease, decrease 6sts every round until you have 6sc left. Don’t forget to add the pillow or stuffing before the opening is too small, and crochet the last rounds with the pillow inside.

EARS:
Make a magic ring or a chain of 4 (described above)
R1: 6 i MR
R2: inc x6 (12)
R3: (sc, inc)x6 (18)
R4: (2sc, inc)x6 (24)
R5: (3sc, inc)x6 (30)
R6: (4sc, inc)x6 (36)
R7: (5sc, inc)x6 (42)
R8: (6sc, inc)x6 (48)
R9: (7sc, inc)x6 (54)
R10-12: 3 rounds 54sc
R14: (7sc, dec) x6 (48)
R15-16: 2 rnds 48fm
R17: (6sc, dec) x 6 (42)
R18-19: 2 rnds42sc
R20: (5sc, dec)x6 (36)
R21-23: 3 rnds  36sc
R24: (4sc, dec) x6 (30)
R25-30: 6 rnds 30sc
sts or crochet tog end
Attach to cushion (“head”)

EYES (make 2):
R1: 6 i MR (magic ring or make a ch-ring like above)
R2: inc x6 (12) end rnd with a sl st to 1st st
Attach to cushion, if you want to use some strands white yarn to obtain “reflection” to the eyes.

NOSE (is not worked in a spiral, but crochet back and forth)
Make 2 ch
Crochet 3sc in 2nd ch from hook
Crochet 1sc for turning (doesn’t count) inc, 1sc, inc (5)
1sc for turning, 5sc (5)
1sc for turning, inc, 3sc, inc (7)
Fasten and attach to the cushion/head

Opinional – BLUSH (make 2) – I used a hook size 3.0mm making the blush
Make a magic ring
Crochet 2ch (count as 1st dc), 11dc in the ring. Fasten off and attach to cushion/head

Readers comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.